Verder

Privacy statement

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Mainfreight Holding B.V. (hierna te noemen: “Mainfreight”). In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. Deze privacyverklaring dateert van juni 2018.

Mainfreight zal uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan hieronder is aangegeven en daarmee verenigbaar is. Deze persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Mainfreight verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw voorafgaande toestemming daartoe, indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, Mainfreight dit wettelijk verplicht is of indien Mainfreight hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan vanaf het moment van intrekking gestaakt worden.

Onze website

Wij verzamelen en verwerken verschillende soorten persoonsgegevens via de website https://careers.mainfreight.com.

Vragen over vacatures

Met het bezoeken van de website heeft u de mogelijkheid om te zien welke vacatures wij momenteel open hebben staan. We kunnen ons voorstellen dat u nog een aantal vragen heeft, na het lezen van een vacature. Daarom hebben wij de contactgegevens van de vacaturehouders toegevoegd aan de betreffende openstaande vacature. Het is mogelijk om de vacaturehouder te contacteren via e-mail of telefoon. We zullen alleen uw e-mailadres en/of telefoonnummer verwerken om te reageren op uw informatie verzoek.

Het versturen van een sollicitatie

Om te kunnen solliciteren vragen wij u om een sollicitatieformulier in te vullen. In dit formulier vragen wij naar uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, tezamen met het uploaden van uw Curriculum Vitae en motivatiebrief. Wij verwerken deze gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, omdat wij deze gegevens gebruiken om te bepalen of u mogelijk gekwalificeerd bent voor de functie en om u te informeren over de voortgang tijdens de sollicitatieprocedure en de uiteindelijke uitkomsten daarvan.

Sollicitatie procedure

Naast het bekijken van uw Curriculum Vitae en motivatiebrief, is het mogelijk dat wij tijdens de sollicitatieprocedure vragen om meer persoonsgegevens:

 • Referenties:
  Wij wensen informatie te ontvangen wat betrekking heeft op uw functioneren bij een vorige werkgever, om zodoende uw geschiktheid te bepalen voor uw potentiële nieuwe rol binnen Mainfreight;
 • Assessments:
  Wij willen onderzoeken of uw persoonlijkheid en competenties passen binnen de Mainfreight-cultuur en uw toekomstige Mainfreight-team;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag:
  Wij moeten kunnen toevertrouwen dat onze (toekomstige) team members integer en betrouwbaar zijn.

We zullen enkel om één (of meerdere) van de bovenstaande items vragen, wanneer dit in de vacature vermeld staat. Zodoende bent u voorafgaand aan het solliciteren, reeds geïnformeerd over de sollicitatieprocedure. Het verstrekken van deze gegevens is niet (wettelijk) verplicht, het is gebaseerd op uw toestemming. Echter, het is mogelijk dat wij niet kunnen beoordelen of u geschikt bent als kandidaat voor een vacature, indien u besluit deze persoonsgegevens niet te verstrekken.

Bezoeken van het bedrijfsterrein tijdens een sollicitatiegesprek

Indien u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, willen we graag dat u een van onze bedrijfsterreinen bezoekt. Om de veiligheid van de bezoekers van het bedrijfsterrein van Mainfreight te kunnen waarborgen, kan het zijn dat Mainfreight gebruik maakt van camerabeelden en inschrijflijsten. Hiertoe bestaat een gerechtvaardigd belang van Mainfreight.

Camerabeelden

Mainfreight’s bedrijventerrein wordt gemonitord door middel van camerabeelden om criminaliteit en fraude tegen te kunnen gaan. U kunt dus, als u ons bedrijfsterrein bezoekt, worden gefilmd. Dit wordt duidelijk aangegeven op waarschuwingsborden op het terrein. Deze camerabeelden worden maximaal vier weken na het maken van de betreffende opname bewaard, tenzij er sprake is van een incident. In dat geval worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

Inschrijflijsten

Om ervoor te zorgen dat Mainfreight op de hoogte is van het aantal personen (waaronder bezoekers) dat op een bepaald moment aanwezig is op haar bedrijfsterrein wordt gebruik gemaakt van een inschrijflijst voor bezoekers. Op deze inschrijflijst dient iedere bezoeker zich in te schrijven met vermelding van zijn naam, bedrijf, telefoonnummer, kenteken, en aanmeld- en afmeldtijd. Mocht zich een calamiteit voordoen, dan zal Mainfreight aan de hand van deze inschrijflijsten kunnen controleren welke bezoekers zich nog in het pand of op het bedrijfsterrein bevinden. De inschrijflijsten worden één week bewaard.

Het delen van persoonsgegevens

Binnen Mainfreight vertrekken wij uw persoonsgegevens aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden zoals beoogde leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling en/of discussiepartners wanneer u bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Daarnaast verstrekken wij enkele persoonsgegevens aan derde partijen, namelijk:

 • Assessments-bureaus:
  Met het verzoek om u uit te nodigen voor een online assessment, en om ons te voorzien van een eindrapport met de uitkomsten van dat assessment.
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid:
  Voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven wanneer dit noodzakelijk is voor het voldoen van een wettelijke verplichting. Hiervoor geldt dat wij niet meer persoonsgegevens verstrekken, dan strikt noodzakelijk is voor het doeleinde.

Minderjarigen

Indien u 16 jaar of jonger bent, kunt u alleen solliciteren onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u toestemming heeft gegeven aan ons om uw persoonsgegevens langer te bewaren, zodat wij u kunnen informeren over toekomstige vacatures, dan bewaren wij uw persoonsgegevens uiterlijk tot een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. U kunt deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Beveiliging

Mainfreight zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en dat deze persoonsgegevens beschermd worden tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Mainfreight maakt bijvoorbeeld gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om Mainfreight te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van een u betreffende verwerking. U heeft in sommige gevallen ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen, en om uw gegevens aan u te laten overdragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en/of de complexiteit hiervan. Hiervan zullen we u ook binnen één maand informeren. Als uw verzoek wordt afgewezen, zullen we u ook aangeven waarom uw verzoek zonder gevolg is gebleven. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van onze reactie of de afwijzing van uw verzoek, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit of om beroep bij de rechter in te stellen. Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende lokale toezichthoudende Autoriteiten:Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens

België: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Duitsland: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Verenigd Koninkrijk: The Information Commissioner’s Office

Frankrijk: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

Italië: Garante per la protezione dei dati personali

Roemenië: The National Supervisory Authority for Personal Data Processing

Polen: The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data -
 GIODO


Contact

Voor meer informatie over deze privacyverklaring, uw rechten of de verwerking van uw persoonsgegevens anderszins kunt u contact met ons opnemen:

Mainfreight Holding BV
FAO Data Protection Officer
Industriestraat 10
7041 GD ’s-Heerenberg
The Netherlands
privacy@eu.mainfreight.com

Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken functionele en analytische cookies op onze website om een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarnaast gebruiken we trackingcookies die informatie over u kunnen verzamelen en die uw internetactiviteiten binnen onze website, en mogelijk ook buiten onze website, kunnen volgen. Deze informatie wordt gebruikt om de effectiviteit van onze reclame via verscheidene kanalen te meten. Klik op [Akkoord] of [Niet akkoord] om cookies te accepteren of te weigeren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie. Houd er rekening mee dat als cookies uitgeschakeld zijn, u een mindere ervaring zult hebben met sommige functies omdat tracking niet beschikbaar is.

Lees onze Cookieverklaring waarin de verscheidene soorten cookies die we kunnen gebruiken worden uitgelegd.

Zoeken