Dalej

Oświadczenie o ochronie prywatności

Strona odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych to Mainfreight Holding B.V. (niżej nazywana: “Mainfreight”). W tym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, co z nimi robimy i jakie są Państwa prawa. Państwa dane osobowe zawsze przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, m.in. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą o telekomunikacji. To oświadczenie może być zmieniane, zalecamy więc regularne zapoznawanie się z jego treścią. To Oświadczenie o prywatności datowano na czerwiec 2018.

Mainfreight nie przetwarza Państwa danych osobowych w celach innych niż podane poniżej, z którymi przetwarzanie to musi być spójne. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne w związku z celami, w związku z którymi są gromadzone, chyba że dłuższe przechowywanie wynika z przepisów prawnych.

Mainfreight przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, jeżeli przetwarzanie takie jest konieczne w związku z przygotowaniem lub realizacją umowy, Mainfreight jest do tego prawnie zobowiązana lub Mainfreight ma uzasadniony interes, aby tak robić. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przez cały czas przysługuje Państwu prawo do cofnięcia takiej zgody. Jeżeli przetwarzanie takie odbywało się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, zostanie ono zakończone bezzwłocznie w chwili cofnięcia zgody.

Nasza strona internetowa

Różnego rodzaju dane osobowe zbieramy i przetwarzamy za pośrednictwem strony internetowej https://careers.mainfreight.com .

Pytania dotyczące ofert pracyOdwiedzając stronę internetową, mają Państwo możliwość zapoznania się z naszymi ofertami pracy. Możemy sobie wyobrazić, że po przeczytaniu opisu oferty pracy mogą mieć Państwo pytania jej dotyczące. W tym celu dodaliśmy dane kontaktowe osób, które zajmują się najważniejszymi ofertami. Kontakt z nimi możliwy jest przez e-mail lub telefon. Państwa adres e-mail i/lub numer telefonu będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przesyłanie aplikacjiW celu zgłoszenia zainteresowania ofertą pracy, prosimy Państwa o wypełnienie formularza aplikacyjnego. Prosimy w nim o podanie nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego. Przetwarzamy te dane w oparciu o uzasadniony interes, ponieważ wykorzystujemy je do sprawdzenia, czy mają Państwo odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danej pracy i do poinformowania Państwa o postępach procedury rekrutacyjnej oraz jej wyniku.

Procedura rekrutacyjnaOprócz zapoznania się z Państwa życiorysem i listem motywacyjnym w ramach procedury rekrutacyjnej możemy Państwa zapytać także o bardziej osobiste informacje: 


 • Referencje:

  Chcielibyśmy otrzymać informacje o Państwa funkcjonowaniu u byłego pracodawcy w celu określenia, czy mają Państwo odpowiednie doświadczenie w celu pełnienia potencjalnej nowej roli w Mainfreight;
 • Testy:
  
Chcemy sprawdzić, czy Państwa osobowość i kompetencje wpasowują się w kulturę panującą w Mainfreight i przyszłym zespole w Mainfreight;
 • Oświadczenie o niekaralności
  
Chcemy wiedzieć, że (przyszli) członkowie naszych zespołów zachowują się w sposób nienaganny i odpowiedzialny.


Możemy prosić o dostarczenie wymienionego oświadczenia (lub innych) wyłącznie, jeżeli podano taką informację w ofercie pracy, więc wiedzą Państwo o tym przed przesłaniem aplikacji. Dostarczenie takich informacji osobistych nie jest (ustawowo) obowiązkowe i odbywa się za Państwa zgodą. Jednak jeżeli nie dostarczą Państwo takich danych, może to skutkować tym, że nie będziemy mogli ocenić, czy są Państwo odpowiednim kandydatem na naszą ofertę pracy.Wizyta w naszym oddziale w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnejJeżeli zostają Państwo zaproszeni na rozmowę o pracę, odbywa się ona w jednym z naszych oddziałów. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób odwiedzających oddział Mainfreight, możemy korzystać z kamer i listy rejestracyjnej. Jest to związane z uzasadnionym interesem Mainfreight.


Obrazy z kamer

Oddział Mainfreight jest monitorowany przez kamery w celu zwalczania przestępstw i oszustw. W związku z tym istnieje możliwość, że podczas obecności w naszym oddziale zostaną Państwo sfilmowani. Informację taką w jasny sposób podano na znakach ostrzegawczych umieszczonych w oddziale. Obrazy z kamer przechowywane są przez okres maksymalnie czterech tygodni, chyba że wydarza się incydent. W takim przypadku istotne obrazy przechowywane są do czasu zakończenia zajmowania się sprawą.

Lista rejestracyjna

W celu upewnienia się, że Mainfreight wie, ile osób (wraz z osobami odwiedzającymi) znajduje się w oddziale w danej chwili, korzystamy z listy rejestracyjnej osób odwiedzających. Każda osoba odwiedzająca musi wypełnić listę rejestracyjną, podając swoje nazwisko, numer telefonu, numer tablic rejestracyjnych samochodu i godzinę przybycia i wyjazdu. Jeżeli dochodzi do sytuacji alarmowej na podstawie takiej listy Mainfreight ma możliwość sprawdzenia, które osoby są nadal w budynku lub na terenie. Listy rejestracyjne przechowywane są przez okres jednego tygodnia.


Przekazywanie danych osobowych


W Mainfreight przekazujemy Państwa dane osobowe osobom, które zajmują się realizacją wyżej wymienionych celów, tj. właściwym kierownikom, pracownikom działu HR i/lub osobom, które przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowo niektóre dane osobowe przekazujemy stronom zewnętrznym, tj.:


 • Agencje przeprowadzające testy: 
Przeprowadzają one testy internetowe i dostarczają nam końcowy raport z wynikami testów.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa: 
W celu przetworzenia wniosku o wydanie Zaświadczenia o niekaralności.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać także innym stronom, jeżeli jest to konieczne w związku z dopełnieniem ustawowego obowiązku. Wszystkim wymienionym stronom przekazujemy wyłącznie te dane, które są konieczne w związku z celem, w którym je otrzymują. 


Osoby niepełnoletnieJeżeli mają Państwo 16 lat lub mniej, udział w procedurze rekrutacyjnej możliwy jest wyłącznie pod nadzorem Państwa rodziców lub prawnych przedstawicieli.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?


Państwa dane będziemy przechowywać nie dłużej niż cztery tygodnie od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wydają Państwo zgodę na zachowanie Państwa danych w związku z informowaniem o przyszłych ofertach pracy, zachowamy je nie dłużej niż rok od zakończenia procedury rekrutacyjnej. Zgodę taką mogą Państwo cofnąć w każdej chwili.

Ochrona

Mainfreight podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami oraz że są chronione przed nieautoryzowanym i bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem. Mainfreight stosuje w tym celu ostre procedury bezpieczeństwa, które pozwalają na zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do Państwa danych osobowych.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo zażądać od Mainfreight wglądu do, poprawiania lub usunięcia Państwa danych osobowych oraz do ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych. W określonych okolicznościach mają Państwo także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych form przetwarzania oraz do przesłania Państwu Państwa danych osobowych.

Odpowiedź na Państwa prośbę otrzymają Państwo maksymalnie w ciągu miesiąca. Okres ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy, zależnie od ilości próśb i/lub ich złożoności. Także o tym poinformujemy Państwa w ciągu miesiąca. Jeżeli Państwa prośba zostanie odrzucona, podamy Państwu powód odrzucenia. Jeżeli nie zgodzą się Państwo z naszą odpowiedzią lub powodem odrzucenia Państwa prośby, mają Państwo możliwość wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego lub odwołanie do sądu. Poniżej zamieszczamy listę kilku krajowych organów nadzorczych:Holandia: Autoriteit Persoonsgegevens

Belgia: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Niemcy: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Zjednoczone Królestwo: The Information Commissioner’s Office

Francja: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

Włochy: Garante per la protezione dei dati personali

Rumunia: The National Supervisory Authority for Personal Data Processing

Polska: Biuro GIODO, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących tego oświadczenia o ochronie prywatności, Państwa praw lub przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z:

Mainfreight Holding BV
FAO Data Protection Officer
Industriestraat 10
7041 GD ’s-Heerenberg
The Netherlands
privacy@eu.mainfreight.com

Jak korzystamy z plików cookie?

W celu zaoferowania optymalnego doświadczenia dla użytkownika na naszej stronie korzystamy z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Dodatkowo korzystamy także z cookies śledzących, które mogą zbierać informacje o Państwu oraz śledzą Państwa działania na naszej stronie i ewentualnie także poza naszą stroną. Ta informacja wykorzystana zostanie do mierzenia skuteczności naszych reklam z różnych kanałów. Kliknij na [Zgadzam się] lub [Nie zgadzam się], aby zaakceptować lub odrzucić cookies. Zgodę taką mogą Państwo cofnąć w każdej chwili. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o plikach cookie. Prosimy pamiętać, że wyłączając cookies nie będą mogli Państwo korzystać z pewnych funkcji, jak np. śledzenie.

Przeczytaj nasze Oświadczenie o plikach cookie, w którym opisano różne rodzaje plików cookie, z których możemy korzystać.

Szukaj